Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada

Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada is a popular Kannada bhajan (devotional song) from the album Vande Guru Paramparam by popular composer and singer Vishal Dadlani. The lyrics are powerful and evocative and convey a divine message of strength and courage for spiritual seekers. A deep sense of admiration and respect for Lord Ganesha and his immense power is mentioned in this song.

The song reflects the great importance of Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada culture and emphasizes the power of Lord Ganesha, the son of the Hindu god Shivaji. The lyrics include lines of praise like ‘ekdantaya, vakratundaya, gauri tanaya, chhapaya’ and some meaningful philosophical words like ‘gajamukhan, vinayakana, siddhi vinayaka, buddhi pradayak’. These words effectively portray the omnipotent and omniscient form of Lord Ganesha, who is worshiped by devotees all over India.

The music that accompanies the song is instrumental with a Rajasthani folk influence. Coupled with deep and meaningful lyrics, the song is sure to bring an uplifting and peaceful experience to the listeners.

Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಾನ ಚತುರಾಯ ಗಾನ ಪ್ರಾಣಾಯ ಗಾನಾಂತರಾತ್ಮನೇ
ಗಾನೋತ್ಸುಕಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ ಗಾನೋತ್ ಸುಖ ಮನಸೇ
ಗುರು ಪೂಜಿತಾಯ ಗುರು ದೈವತಾಯ ಗುರು ಕುಲಸ್ಥಾಯಿನೆ
ಗುರು ವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಯ್ಯ ಪ್ರವರಾಯ ಗುರವೇ ಗುಣ ಗುರವೇ

ಗುರುದೈತ್ಯ ಕಲಕ್ ಚೇತ್ರೇ ಗುರುಧರ್ಮ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ
ಗುರು ಪುತ್ರ ಪರಿತ್ರಾತ್ರೆ ಗುರುಪಾಖಂಡ ಖಂಡಖಾಯ

ಗೀತಾ ಸಾರಾಯ ಗೀತಾ ತತ್ವಾಯ ಗೀತ ಗೋತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೂಢ ಗುಲ್ಫಾಯ ಗಂಧ ಮತ್ತಾಯ ಗೋಜಯಪ್ರದಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಂಧರ್ವರಾಜಾಯ ಗಂಧಾಯ
ಗಂಧರ್ವ ಗಾನ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಣಯಿಯೇ
ಗಾಡಾನುರಾಗಾಯ ಗ್ರಂಥಾಯ
ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥ ತನ್ಮಯಿಯೇ
ಗುರಿಲೇ
ಗುಣವತೇ
ಗಣಪತಿಯೇ

ಗ್ರಂಥ ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥ ಗೇಯಾಯ ಗ್ರಂಥಾಂತ ರಾತ್ಮನೇ
ಗೀತಾ ಲೀನಾಯ ಗೀತಾಶ್ರಯಾಯ ಗೀತವಾದ್ಯ ಪಠವೇ
ಧೇಯ ಚರಿತಾಯ ಗಾಯ ಗವರಾಯ ಗಂಧರ್ವ ಪ್ರಿಯಕೃಪೆ
ಗಾಯಕಾಧೀನ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಗಂಗಾಜಲ ಪ್ರಣಯವತೆ

ಗೌರಿ ಸ್ಥನಂಧನಾಯ ಗೌರಿ ಹೃದಯನಂದನಾಯ
ಗೌರಭಾನು ಸುತಾಯಾ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ

ಗೌರಿ ಪ್ರಣಯಾಯ ಗೌರಿ ಪ್ರವಣಾಯ ಗೌರ ಭಾವಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೋಸ ಹಸ್ತ್ರಾಯ ಗೋವರ್ಧನಾಯ ಗೋಪ ಗೋಪಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

Read more about Alara Chanchalamaina Song Lyrics in Telugu

Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Kannada | Gananayakaya Song Lyrics in English

Gananayakaya Ganadaivataya Ganadhakshaaya Deemahi
Guna Shariraya Guna Manditaya Guneshanaya Deemahi
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Gaana Chaturaya Gaana Pranaya Gaanantaratmane
Gaanotsukaya Gaanamattaya Gaanotsukhamanase
Gurupoojitaya Gurudaivataya Gurukulastayine
Guruvikramaya Guhya Pravaraya Gurave Guna Gurave

Gurudaityagalakchetre Guru Dharma Sadaradhyaya
Guruputra Paritratre Guru Pakhanda Khanda Khaya

Geeta Saraya Geeta Tatvaya Geeta gotraya Deemahi
Guda Gulphaya Gandha Mattaya Gojaya Pradhaya Deemahi
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Gandharva Rajaya Gandhaya
Gandharva Gana Shravana Pranayime
Gaadhanuragaya Grantaya
Geetaya Grantatartha Tanmaye
Gurileeeea
Gunavateee
Ganapateyee

Grantha Geetaya Grantha Geyaya Granthanta Ratmane
Geeta Leenaya Geetashrayaya Geetavaadya Patave
Dheya Charitaya Gaya Gavaraya Gandharvapriyakrute
Gayakadhina Vigrahaya Gangajala Pranayavate

Gauristanandhanaya Gauri Hrudaya Nandanaya
Gaura Bhanu Sutaya Gouri Ganeshwaraya

Gauri Panyaya Gauri Pravanaya Gaura Bhavaya Deemahi
Gosa Hastraya Gowardhanaya Gopa Gopaya Deemahi
Gunatitaya Gunadhishaya GunaPravishtaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Ekadantaya Vakratundaya Guari Tanayaya Deemahi
Gajeshanaya Balachandraya Shree Ganeshaya Deemahi

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.